CENTRITHERM - rotační vakuová odparka


  • prodej, instalace a uvádění do provozu

  • prodej náhradních dílů

  • záruční i pozáruční servis

  • pravidelné preventivní prohlídky na základě servisních smluv

  • modernizace a optimalizace stávajících zařízení

  • konzultace a poradenství


Popis produktů CENTRITHERM

(Příklady použití zde .)

Princip činnosti - ke stažení PDF


Mnoho výrobků je velmi  citlivých na poškození v průběhu zpracování. Vysoká teplota zpracování ovlivní kvalitu a tím i hodnotu výrobku.

FT Industrial Centritherm je tenkovrstvou jednočinnou odparkou s rotujícími kužely. Pracuje pod vakuem (odpařovací teplota 30-50o C), nabízí výjimečně krátký čas zdržení (1 sec) a tím i menší tepelný vliv na finální výrobek. Proto je zvláště vhodný pro odpařování a zahušťování tepelně citlivých a vysoce kvalitních výrobků.

Tato odparka má vysokou tepelnou účinnost. Odpařuje výrazně více vody na jednotku plochy a poskytuje při jednom průchodu vyšší zahuštění než tradiční odparky se stoupajícím a / nebo padajícím filmem.

Ohřevná plocha se skládá z rotujících kuželových prvků, obklopených parní komorou a usazených na společné hřídeli. Každý kuželový prvek sestává ze dvou vzájemně svařených kónických talířů,  čímž mezi nimi vznikne  parní  kanálek.

Zahušťovaný výrobek je nastřikován na vnitřní stranu rotujících kuželů (viz. obr. vpravo), na nichž se vlivem odstředivé síly vytvoří stejnoměrný a tenký film. Jelikož ohřev se uskutečňuje nízkotlakou parou, výsledkem je nízký bod varu a pravidelný odvod rozpouštědla / vody. Dalším působením odstředivé síly je zahuštěný produkt vynášen na vnější okraj kuželů, odkud je z odparky odváděn pomocí sběrné trubky. Brýdové páry pak stoupají vzhůru a jsou odvedeny ze stroje do kondenzátoru.

 


MNOHO MOŽNOSTÍ

FT Industrial Centritherm je flexibilním systémem, nabízejícím mnoho možností. Tyto pak mohou být na míru upraveny pro požadavky jednotlivých aplikací.

Horní průtokové schéma obsahuje expanzní chladič a objemové čerpadlo koncentrátu. Tato instalace je vhodná pro zahušťování viskózních výrobků, např. ovocných džusů, zeleninových džusů, různých extraktů a farmaceutických aplikací.

Spodní průtokové schéma ukazuje systém obsahující rekuperační tepelný výměník a odstředivé čerpadlo. Je vhodný pro zahušťování neviskózních výrobků, např. v pivovarnictví, vinařství a též pro některé chemické a farmaceutické výrobky. Příklady použití zde .

 


 

 


DOSTUPNÉ MODELY

K dispozici je již šest modelových velikostí: CT-1B-2, CT-2, CT-6, CT-9 a CT-12. Nejmenší model, CT-1B-2, je excelentní pilotní jednotkou, použitelnou i pro menší komerční aplikace, zejména ve farmaceutickém průmyslu. Kapacita se liší dle oblasti použití. Pro ovocný džus může být až do 5000 kg/hod., pro pivo do 120 hl/hod., pro organická rozpouštědla pak do 10-15 tun za hodinu. FT Industrial Centritherm je jednoduchý na obsluhu, nenáročný na údržbu a  hygienický (obsahuje i možnost CIP). Celosvětově již bylo dodáno více než 1000 zařízení pro více než 200 různých aplikací.


 

Model
Počet talířů
Výkon kg/hod
CT-1 1 50
CT-2 2 260
CT-6 6 800
CT-9 9 2.400
CT-12 12 4.800