Co je to Spinning Cone Column

 

Co je to Spinning Cone Column? SCC (kolona s rotujícími talíři) je mimořádně účinná kolona se stykem kapalina-plyn, často uváděná též jako destilační nebo stripovací kolona. Patří do stejné rodiny zařízení pro přestup hmoty jako jako náplňové nebo deskové kolony.SCC má širokou oblast použití v jímání aromat nebo úpravě chuťových složek. Mezi typické oblastí použití patří:
  • získávání aromatu při výrobě instantní kávy
  • extrakce chutí z kávy a čaje
  • získávání aromatu při výrobě ovocných a zeleninových dření a džusů
  • dealkoholizace a řízení obsahu alkoholu ve víně, pivu a saké
  • výroba citrusových olejů
  • deodorizace smetany a úprava chuti mléčných výrobků
  • extrakce esenciálních olejů z rostlin, bylin a koření

Jak pracuje SCC?

SCC modely

 

Jaké jsou výhody SCC?

Možnost řídit profily extrahovaných příchutí: Typ a složení jednotlivých skupin těkavých složek v příchuti extrahované ze vstupní suroviny lze ovlivnit změnou několika provozních parametrů. Tohoto lze dnes využít pro vývoj nových produktů nebo pro přizpůsobení chuti specifickým požadavkům jednotlivých regionů.

Možnost zpracovávat kašovité hmoty nebo viskózní dřeně: SCC kolona je schopna zpracovávat surovinu o vysoké viskozitě či s relativně velkým podílem pevných částic bez vlivu na její výkon. Přítomnost pevných částic zvyšuje koncentraci získaných těkavých látek.

Krátká zádržná doba: Doba průchodu materiálu SCC kolonou je většinou kratší než 20 vteřin. V kombinaci s nízkou provozní teplotou tím vylučuje tepelné znehodnocení získávaných příchutí i zpracovávaného materiálu.

Vysoká účinnost přestupu hmoty: Při srovnání s jinými kolonami tohoto druhu je SCC přibližně 4 – 5 krát účinnější z hlediska výtěžnosti získaných aromat.

Měnitelná provozní teplota: SCC kolonu lze provozovat pře teplotách mezi 30 – 120 o C.

Zanedbatelná tlaková ztráta: Žebra na spodní straně otočných talířů minimalizují tlakovou ztrátu plynné fáze. To znamená, že SCC pracuje v podstatě isotermicky.

Flexibilita: SCC pracuje při různých nátocích bez ztráty výkonnosti.

Čistitelnost: SCC kolona splňuje hygienické podmínky a má i funkci čištění na místě (CIP), která může být řízena ručně nebo automaticky.