Jak pracuje SCC


 

SCC je destilační nebo stripovací kolona, ve které jsou za pomoci páry a pod vakuem oddělovány těkavé látky z kapalin a kašovitých hmot.Samotná kolona je svislá nerezová nádoba s centrální rotující hřídelí. Obsahuje sadu otočných a stacionárních talířů, které se vzájemně střídají. Otočné talíře jsou spojeny s hřídelí, stacionární pak se stěnou kolony. Příčný řez jednou sadou talířů je na obrázku č.1.Vstupní materiál, ze kterého mají být odstraněny těkavé složky, je přiváděn do horníčásti kolony. Tento materiál, tekutý či kašovitý, stéká jako tenký film po horním povrchu prvního stacionárního talíře. Následně vytéká výstupem tohoto talíře do spodní části bezprostředně pod ním umístěného rotačního talíře. Odstředivá síla, vznikající otáčením tohoto talíře,, způsobuje tok materiálu vzhůru po jeho horním povrchu, opět ve formě tenkého filmu. Tento film se poruší při opuštění hrany rotačního talíře, tekutina stéká dolů na následující stacionární talíř a cyklus se opakuje. Tímto způsobem proteče tekutina po jednotlivých talířích shora dolů celou kolonou.

Stationary cone – stacionární talíř
Spinning cone – rotující talíř
Spinning cone shaft – rotující hřídel

 

Zároveň s průchodem kapaliny shora dolů je odzdola přiváděna stripovací pára. Pára stoupá vzhůru, přes tenký film tekutiny, obsahující těkavé látky. Tyto chuťové a aromatické látky jsou tak zachyceny a odděleny a stoupají vzhůru. Žebra na spodní straně rotujících talířů zvyšují turbulenci par a tím zlepšují účinnost přestupu hmoty. Obrázek č.2 znázorňuje průchod takutiny i páry kolonou.
Odpařené látky vystupují z horní části kolony a procházejí kondenzačním systémem, který zachycuje těkavé látky v koncentrované formě, zatímco aromatu zbavená kapalina či kašovina je čerpána ze spodní části kolony.

Upward vapour flow – tok plynné fáze vzhůru
Downvard liquid flow – tok tekutiny dolů
Liquid+vapour mixing – mísení tekuté a plynné fáze